Reglement contributie/lidmaatschap Schaak Combinatie Leeuwarden

Het lidmaatschap loopt van 1 oktober t/m 30 september

Bij het lidmaatschap hoort ook verplicht lidmaatschap van Wijkvereniging Bilgaard.

Leden die zich aanmelden van 1 juli t/m 30 september zijn per 1 oktober de volledige jaarcontributie verschuldigd.
Leden die zich aanmelden  van 1 oktober t/m 31 december zijn per 1 januari 75% van de jaarcontributie verschuldigd.
Leden die zich aanmelden van 1 januari t/m 31 maart zijn per 1 april 50% van de jaarcontributie verschuldigd.
Leden die zich aanmelden van 1 april t/m 30 juni zijn per 1 juli 25% van de jaarcontributie verschuldigd.
Leden die zich tijdens een seizoen afmelden, worden het lopende seizoen als lid beschouwd. Er vindt geen restitutie plaats.
Leden maken de contributie handmatig over naar de IBAN van Schaak Combinatie Leeuwarden.
Nieuwe leden ontvangen een bericht over de contributie van de penningmeester.
Kom langs op een van onze schaakavonden en doe met ons mee !
IEDERE GROOTMEESTER WAS OOIT EEN BEGINNER