Reglement contributie/lidmaatschap Schaak Combinatie Leeuwarden

Het lidmaatschap loopt van 1 oktober t/m 30 september.
Bij het lidmaatschap hoort ook een verplicht lidmaatschap van wijkvereniging Bilgaard. Nieuwe leden worden per 1 januari van het nieuwe jaar aangemeld en zijn vanaf dat moment contributie verschuldigd aan de wijkvereniging. Deze bedraagt €13,= per kalenderjaar. In mei van dat jaar krijg je een verzoek tot betaling of vindt de automatische incasso plaats. Bij beëindiging van het lidmaatschap dien je zelf de automatische incasso stop te zetten.
Leden die zich aanmelden vanaf 1 juli t/m 30 september zijn per 1 oktober de volledige jaarcontributie verschuldigd.
Leden die zich aanmelden  vanaf 1 oktober t/m 31 december zijn per 1 januari 75% van de jaarcontributie verschuldigd.
Leden die zich aanmelden vanaf 1 januari t/m 31 maart zijn per 1 april 50% van de jaarcontributie verschuldigd.
Leden die zich aanmelden vanaf 1 april t/m 30 juni zijn per 1 juli 25% van de jaarcontributie verschuldigd.
Leden die zich tijdens een seizoen afmelden worden het lopende seizoen als lid beschouwd. Er vindt geen restitutie plaats.
Leden maken de contributie handmatig over naar de IBAN van Schaak Combinatie Leeuwarden.
Bankrekening: NL22 SNSB 0938 1428 28   t.n.v. Schaak Combinatie Leeuwarden.
Nieuwe leden ontvangen een bericht over de contributie van de penningmeester.
Kom langs op een van onze schaakavonden en doe met ons mee
IEDERE GROOTMEESTER WAS OOIT EEN BEGINNER