SCHAAK COMBINATIE LEEUWARDEN
Reglement contributie/lidmaatschap
Schaak Combinatie Leeuwarden
Het lidmaatschap loopt van 1 oktober t/m 30 september.

Bij het lidmaatschap hoort ook een verplicht lidmaatschap van wijkvereniging Bilgaard. Nieuwe leden worden per 1 januari van het nieuwe jaar aangemeld en zijn vanaf dat moment contributie verschuldigd aan de wijkvereniging. Deze bedraagt €13,= per kalenderjaar. In mei van dat jaar krijg je een verzoek tot betaling of vindt de automatische incasso plaats. Bij beëindiging van het lidmaatschap dien je zelf de automatische incasso stop te zetten.

Leden die zich aanmelden vanaf 1 juli t/m 30 september zijn per 1 oktober de volledige jaarcontributie verschuldigd.

Leden die zich aanmelden  vanaf 1 oktober t/m 31 december zijn per 1 januari 75% van de jaarcontributie verschuldigd.

Leden die zich aanmelden vanaf 1 januari t/m 31 maart zijn per 1 april 50% van de jaarcontributie verschuldigd.

Leden die zich aanmelden vanaf 1 april t/m 30 juni zijn per 1 juli 25% van de jaarcontributie verschuldigd.

Leden die zich tijdens een seizoen afmelden worden het lopende seizoen als lid beschouwd. Er vindt geen restitutie plaats.

Leden maken de contributie handmatig over naar de IBAN van Schaak Combinatie Leeuwarden. Bankrekening:
NL22 SNSB 0938 1428 28   t.n.v. Schaak Combinatie Leeuwarden.

Nieuwe leden ontvangen een bericht over de contributie van de penningmeester.
d
CLUBGEGEVENS
Schaak Combinatie Leeuwarden
KvK 63058707
secretaris@schaakcombinatieleeuwarden.nl
-----
OPGERICHT, 7 JANUARI 2014
Fusie ''Knudde 78" en "De Burght"
of
Fusie "De Burght" en ''Knudde 78"
-----
SPEELLOCATIE
Wijkcentrum Bilgaard
De hooidollen 17
8918 HV Leeuwarden tel: 058 2663327
-----
WEDSTRIJDLEIDER
Peter Brouwer
peter.brouwer@chello.nl
tel: 062 4249353
-----

Interesseen om mee te spelen ?  e-mail naar Peter Brouwer
Alle rechten voorbehouden @ Schaak Combinatie Leeuwarden
( 7 januari 2014 )