SCHAAK COMBINATIE LEEUWARDEN
Reglement contributie/lidmaatschap
Wijkvereniging Bilgaard
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m december.

Nieuwe leden die gedurende een kalenderjaar lid worden van Schaak Combinatie Leeuwarden (vervolgens SCL genoemd), wordenper 1 januari van het komend kalenderjaar lid van Wijkvereniging Bilgaard (vervolgens de wijkvereniging genoemd).

U ontvangt hiervoor een machtiging voor een doorlopende automatische incasso.

Leden die gedurende een kalenderjaar worden afgemeld bij SCL, worden per 1 januari van het komend kalenderjaar afgemeld als lidvan de wijkvereniging.

Als het SCL-bestuur vindt dat in een uitzonderlijke situatie, een afgemeld lid geen contributie aan wijkvereniging verschuldigd zou moeten zijn, dan neemt de contactpersoon van SCL voor Wijkvereniging Bilgaard (vervolgens contactpersoon genoemd) hierover contact op met de wijkvereniging.

De contactpersoon levert begin januari een ledenlijst van SCL met NAW-gegevens (in het kader van AVG) aan de wijkvereniging met peildatum 1 januari, 00.00 uur. Ook worden dan de aanmelding- en incassoformulieren overhandigd.
d
CLUBGEGEVENS
Schaak Combinatie Leeuwarden
KvK 63058707
secretaris@schaakcombinatieleeuwarden.nl
-----
OPGERICHT, 7 JANUARI 2014
Fusie ''Knudde 78" en "De Burght"
of
Fusie "De Burght" en ''Knudde 78"
-----
SPEELLOCATIE
Wijkcentrum Bilgaard
De hooidollen 17
8918 HV Leeuwarden tel: 058 2663327
-----
WEDSTRIJDLEIDER
Peter Brouwer
peter.brouwer@chello.nl
tel: 062 4249353
-----

Interesseen om mee te spelen ?  e-mail naar Peter Brouwer
Alle rechten voorbehouden @ Schaak Combinatie Leeuwarden
( 7 januari 2014 )