Reglement contributie/lidmaatschap Wijkvereniging Bilgaard

Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m december.

Nieuwe leden die gedurende een kalenderjaar lid worden van Schaak Combinatie Leeuwarden (vervolgens SCL genoemd), worden
per 1 januari van het komend kalenderjaar lid van Wijkvereniging Bilgaard (vervolgens de wijkvereniging genoemd).

U ontvangt hiervoor een machtiging voor een doorlopende automatische incasso.

Leden die gedurende een kalenderjaar worden afgemeld bij SCL, worden per 1 januari van het komend kalenderjaar afgemeld als lid
van de wijkvereniging.

Als het SCL-bestuur vindt dat in een uitzonderlijke situatie, een afgemeld lid geen contributie aan wijkvereniging verschuldigd zou
moeten zijn, dan neemt de contactpersoon van SCL voor Wijkvereniging Bilgaard (vervolgens contactpersoon genoemd) hierover
contact op met de wijkvereniging.

De contactpersoon levert begin januari een ledenlijst van SCL met naw-gegevens (in het kader van AVG) aan de wijkvereniging met
peildatum 1 januari, 00.00 uur. Ook worden dan de aanmelding- en incassoformulieren overhandigd.
Kom langs op een van onze schaakavonden en doe met ons mee
IEDERE GROOTMEESTER WAS OOIT EEN BEGINNER