SCHAAK COMBINATIE LEEUWARDEN
ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE
Er zijn vrijwilligers die zich gedurende een onafgebroken lange periode bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Om hen voor hun geweldige inzet en langdurige betrokkenheid te bedanken, heeft het bestuur van Schaak Combinatie Leeuwarden in samenspraak met de Algemene Ledenvergadering besloten hen te onderscheiden met de titel van erelid c.q. lid van verdienste.

In willekeurige volgorde zijn de volgende personen tot erelid en lid van verdienste benoemd:
Erelid
Siep Postma
lid num. 6026482 Leeuwarden (overleden)
07-01-2014
Erelid
Peter Brouwer
lid num. 7091172 Leeuwarden
07-01-2014
Erelid
Marinus Woudstra
lid num. 7231686 Deinum
07-01-2014
d
Lid van verdienste
Henk Hartsuiker
lid num. 7304220 Leeuwarden
07-01-2014
Lid van verdienste
Theo Jellesma
lid num. 7133588 Leeuwarden
12-09-2017
Lid van verdienste
Irfan Nijemcevic
lid num. 7959347 Leeuwarden
29-05-2018
d
d
CLUBGEGEVENS
Schaak Combinatie Leeuwarden
KvK 63058707
secretaris@schaakcombinatieleeuwarden.nl
-----
OPGERICHT, 7 JANUARI 2014
Fusie ''Knudde 78" en "De Burght"
of
Fusie "De Burght" en ''Knudde 78"
-----
SPEELLOCATIE
Wijkcentrum Bilgaard
De hooidollen 17
8918 HV Leeuwarden tel: 058 2663327
-----
WEDSTRIJDLEIDER
Peter Brouwer
peter.brouwer@chello.nl
tel: 062 4249353
-----

Interesseen om mee te spelen ?  e-mail naar Peter Brouwer
Alle rechten voorbehouden @ Schaak Combinatie Leeuwarden
( 7 januari 2014 )