CONTRIBUTIE VOOR SCHAAK COMBINATIE LEEUWARDEN (SEIZOEN 2021 - 2022)

BEDRAG: € 72,50 VOOR CLUBLEDEN
BEDRAG: € 26,00 VOOR DUBBELLEDEN

De contributie kan in 1 of 2 termijnen betaald worden.

Betaling in 1 termijn
Gehele contributie dient voor 01-11-2021 betaald te zijn.

Betaling in 2 termijnen
1e termijn ad € 45,00 dient voor 01-11-2021 betaald te zijn.
2e termijn ad € 27,50 dient voor 01-02-2022 betaald te zijn.

De leden dienen zelf de contributie naar de rekening van Schaak Combinatie Leeuwarden over te maken of op de clubavond
contant aan de penningmeester te betalen.
Nieuwe leden die tijdens het seizoen lid worden, betalen de contributie naar rato. U ontvangt hierover bericht van de
penningmeester.
Meer informatie vindt u in  Reglement lidmaatschap/contributie Schaak Combinatie Leeuwarden.

Bankrekening
NL22 SNSB 0938 1428 28   t.n.v. Schaak Combinatie Leeuwarden.

CONTRIBUTIE VOOR WIJKVERENIGING BILGAARD (KALENDERJAREN 2021 - 2022)

KALENDERJAAR 2021: € 13,00, INNING SEPTEMBER 2021
KALENDERJAAR 2022: € 13,00, INNING MEI 2022

De contributie wordt automatisch geïncasseerd.
Nieuwe leden ontvangen een machtiging voor automatische incasso.
Meer informatie vindt u in  Reglement lidmaatschap/contributie Wijkvereniging Bilgaard.

Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes tijdens het seizoen 2021 - 2022.

Penningmeester,
Wesley Bloemsma
Kom langs op een van onze schaakavonden en doe met ons mee !
IEDERE GROOTMEESTER WAS OOIT EEN BEGINNER