CONTRIBUTIE VOOR SCHAAK COMBINATIE LEEUWARDEN (SEIZOEN 2022 - 2023)

BEDRAG: € 80,00 VOOR HOOFDLEDEN
BEDRAG: € 28,00 VOOR DUBBELLEDEN (hoofdlid bij een andere vereniging)

De contributie kan in 1 of 2 termijnen betaald worden.

Betaling in 1 termijn
Gehele contributie dient voor 01-11-2022 betaald te zijn.

Betaling in 2 termijnen:
1e termijn ad € 45,00 dient voor 01-11-2022 betaald te zijn.
2e termijn ad € 35,00 dient voor 01-02-2023 betaald te zijn.
Leden die op 1 januari nog geen 20 zijn betalen € 54,00 per seizoen

De leden dienen zelf de contributie naar de rekening van Schaak Combinatie Leeuwarden over te maken of op de
clubavond contant aan de penningmeester te betalen.
Nieuwe leden die tijdens het seizoen lid worden, betalen de contributie naar rato. U ontvangt hierover bericht van de
penningmeester.
Meer informatie vindt u in  Reglement lidmaatschap/contributie Schaak Combinatie Leeuwarden.

Bankrekening
NL22 SNSB 0938 1428 28   t.n.v. Schaak Combinatie Leeuwarden.

CONTRIBUTIE VOOR WIJKVERENIGING BILGAARD (KALENDERJAREN 2022 - 2023)

KALENDERJAAR 2022: € 13,00, INNING MEI 2023

De contributie wordt automatisch geïncasseerd.
Nieuwe leden ontvangen een machtiging voor automatische incasso.
Meer informatie vindt u in  Reglement lidmaatschap/contributie Wijkvereniging Bilgaard.

Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes tijdens het seizoen 2022 - 2023

Penningmeester,
Wesley Bloemsma
Kom langs op een van onze schaakavonden en doe met ons mee
IEDERE GROOTMEESTER WAS OOIT EEN BEGINNER