SCHAAK COMBINATIE LEEUWARDEN
CONTRIBUTIE VOOR SCHAAK COMBINATIE LEEUWARDEN
(SEIZOEN 2023 - 2024)
BEDRAG: € 85,00 VOOR HOOFDLEDEN

BEDRAG: € 28,00 VOOR DUBBELLEDEN ( is hoofdlid bij een andere vereniging)

De contributie kan in 1 of 2 termijnen betaald worden.

Betaling in 1 termijn:

Gehele contributie dient voor 30-09-2023 betaald te zijn.

Betaling in 2 termijnen:

1e termijn ad € 50,00 dient voor 30-09-2023 betaald te zijn.

2e termijn ad € 35,00 dient voor 31-12-2023 betaald te zijn.

Leden die op 1 januari nog geen 20 zijn betalen € 56,00 per seizoen.

De leden dienen zelf de contributie naar de rekening van Schaak Combinatie Leeuwarden over te maken of op de clubavond contant aan de penningmeester te betalen Nieuwe leden die tijdens het seizoen lid worden, betalen de contributie naar rato. U ontvangt hierover bericht van de penningmeester. Meer informatie vindt u in het  Reglement lidmaatschap/contributie  Schaak Combinatie Leeuwarden.

Bankrekening:

NL22 SNSB 0938 1428 28   t.n.v. Schaak Combinatie Leeuwarden.

CONTRIBUTIE VOOR WIJKVERENIGING BILGAARD (KALENDERJAREN 2023 - 2024)

KALENDERJAAR 2023: € 13,00, INNING MEI 2024

De contributie wordt automatisch geïncasseerd. Nieuwe leden ontvangen een machtiging voor automatische incasso.Meer informatie vindt u in het  Reglement lidmaatschap/contributie  Wijkvereniging Bilgaard.

Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes tijdens het seizoen 2023 - 2024

Penningmeester
d
CLUBGEGEVENS
Schaak Combinatie Leeuwarden
KvK 63058707
secretaris@schaakcombinatieleeuwarden.nl
-----
OPGERICHT, 7 JANUARI 2014
Fusie ''Knudde 78" en "De Burght"
of
Fusie "De Burght" en ''Knudde 78"
-----
SPEELLOCATIE
Wijkcentrum Bilgaard
De hooidollen 17
8918 HV Leeuwarden tel: 058 2663327
-----
WEDSTRIJDLEIDER
Peter Brouwer
peter.brouwer@chello.nl
tel: 062 4249353
-----

Interesseen om mee te spelen ?  e-mail naar Peter Brouwer
Alle rechten voorbehouden @ Schaak Combinatie Leeuwarden
( 7 januari 2014 )