Douwe Sijtsma Competitie

De opzet is als volgt.

Speeltempo 2x10 minuten af te werken in poules van vier personen, vierkampen dus.
De spelers worden gedurende de eerste  avond  ingeloot n.a.v. een vooraf toegekend nummer. Bijv. Piet V. 1, Henk K 2. etc. tot de laatste deelnemer. Dit lotnummer zal gedurende alle drie avonden gelden. De eerste ronde op de tweede en derde avond zal de nummers 1 t/m 4, 5 t/m 8 etc. bij elkaar brengen in een poule. De tweede ronde van die avonden zullen alle deelnemers worden ingeloot. Over drie avonden zullen de deelnemers elkaar bestrijden om de titel “Douwe Sijtsma Bokaal 17/18” te veroveren. Daarnaast zullen diverse boeken mogen worden uitgezocht door prijswinnaars.

Elke avond bestaat uit twee ronden vierkampen. Het inloten vindt een week van tevoren plaats en zal op de site gepubliceerd worden. Een deelnemer die zich aanmeldt voor de Douwe Sijtsma Competitie dient die avond aanwezig te zijn. De speeldata zullen tijdig, zeker vier weken voorafgaand van zo’n avond, bekend gemaakt worden . Indien het met onze eigen leden niet mogelijk is om vierkampen vol te krijgen, bijv. er blijven 1 tot 3 spelers over, zullen gastspelers worden gevraagd deel te nemen om zodoende alle groepen op vier spelers te krijgen.

Elke groep heeft een groepshoofd(in rood aangemerkt) die verantwoordelijk is voor het invullen van de uitslagen en voor een goed verloop van de vierkamp. Nadat de vierkamp beëindigd is levert hij/zij de uitslagen aan bij de competitieleider. De uitslagen worden als volgt ingevuld: Winst: 3 punten, remise: 1 punt en verlies 0 punten. De twee spelers met de laagste rating krijgen van de drie partijen tweemaal wit.
De wedstrijdleider behoudt zich het recht voor om een eerder gepubliceerde indeling, indien noodzakelijk, minimaal te wijzigen. Dit i.v.m. afzeggingen of toezeggingen

Aanvang van een avond is 20.00 uur, aanwezig uiterlijk 19.45 uur.

De tijdsduur van de eerste vierkamp: 20.00 uur tot (uiterlijk) 21.15 uur.
De tijdsduur van de tweede vierkamp: 21.30 uur tot (uiterlijk) 22.45 uur.

Het is aan het groepshoofd de taak dat deze tijden nagestreefd worden. Het is dus mogelijk een kleine pauze tijdens de vierkamp in te lassen (liefst niet), zolang de groep om 21.15 uur maar klaar is.